kontakt

Zakład Uboju i Rozbioru

główna / O Firmie

O Firmie

TG NOVA Zakład Uboju i Rozbioru

TG NOVA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem z kapitałem niemieckim, w której 100% udziałowcem jest Reisinger GmbH zsiedzibą w Rheda - Wiedenbrück.
 
TG NOVA Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:
  • skupu żywca wieprzowego (macior i knurów)
  • uboju i rozbioru
  • eksportu półtusz wieprzowych na rynek UE i Krajów Trzecich.
W 2012 roku firma kupiła zakład uboju i rozbioru po dawnej Spółdzielni DOBROSŁAWA. Jest on zlokalizowany w miejscowości Sława, w woj. lubuskim. Prace modernizacyjne trwały blisko sześć miesięcy. Dobudowano m.in. nowoczesną rampę ekspedycyjną, dwukrotnie powiększono magazyn żywca jak i chłodnie półtusz, rozprowadzono nowe instalacje i zmodernizowano linię technologiczną.
 
Ubój trzody chlewnej został uruchomiony w czerwcu 2013. Obecna wydajność ubojowa zakładu wynosi 1200 szt. dziennego uboju.
 
Zakład spełnia wymogi weterynaryjne i sanitarne UE oraz Krajów Trzecich. Firma planuje pozyskanie uprawnień eksportowych m.in. na: Unię Celną (Federacja Rosyjska, Białoruś, Kazachstan), Ukrainę, Mołdawię, Uzbekistan, Chińską Republikę Ludową.
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY HODOWCÓW I POŚREDNIKÓW!

Podpisane umowy długoterminowe z dotychczasowymi odbiorcami są gwarancją krótkich terminów  płatności oraz stałego i regularnego zapotrzebowania na żywiec.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ZAKŁADY ROZBIORU I PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO!

Podpisane umowy długoterminowe z dotychczasowymi dostawcami są gwarancją ciągłości dostaw i powtarzalności towaru.

 

Zakład Uboju i Rozbioru